BLAZE NATURAL

PLUS

Gazifikācijas malkas apkures katls.

Ar 26 kW vai 40 kW nominālo jaudu

Gazifikācijas apkures katls, kurināms ar malku, briketēm šķeldu vai zāģu skaidām.

Kontrolieris ļauj viegli regulēt vēlamo katla jaudu, izmantojot dūmsūkņa regulatoru. Kontrolieris kontrolē izvadi atbilstoši dūmgāzu temperatūrai. Atsevišķa poga pārslēdz izplūdes ventilatoru uz maksimālu jaudu, lai bez traucējumiem iepildītu kurināmo bez dūmiem.

Unikāls malkas apkures katls ar izplūdes ventilatoru un vadības bloku jaudas regulēšanai

Sertificēta jaudas regulācija 30–100 % ļauj uzstādīt BEZ bufera tvertnes

4 patenti vienā katlā

Lieliska cenas / veiktspējas attiecība

Vienkārša esošo neatbilstošo katlu nomaiņa

Zems degvielas patēriņš, ilgs katla kalpošanas laiks

Efektivitāte 90 % visā jaudas diapazonā

Atbilst Ekodizaina, katla enerģijas klase A+

Sertificēts katls atbilstoši ČSN EN 303-5, emisijas klase 5

Nepieciešamā skursteņa vilkme 10 Pa

Ļoti zems elektroenerģijas patēriņš.

Ar pietiekamu skursteņa vilkmi ir iespējama darbība bez ventilatora.